Vŕtanie studní

Vŕtanie studní vykonávame v krajoch Trnava, Trenčín, Bratislava, Nitra. Tiež v Českej republike do 200km od mesta Skalica.

 • Na studňu poskytujeme záruku nielen na prítok vody z prameňov, ale aj na množstvo vody z prameňov.
 • Pramene vody u zákazníka si hľadáme sami, viem Vám nájsť smer toku prameňov, hĺbku prameňov a hĺbku v akej sú najvýdatnejšie.
 • Viem zistiť pri hľadaní prameňov tiež ich výdatnosť v l/sek., resp. m3/za hodinu.
 • Vŕtame do každého podložia.
 • Vŕtanie studní vykonávame v každom ročnom období – celoročne.
 • Vŕtaná studňa vám stabilne poskytuje vodu po celý rok a jej životnosť je dlhá.
 • Voda z vŕtanej studne neobsahuje chlór, u ktorého odborné štúdie potvrdzujú negatívne až zdraviu ohrozujúce účinky chlóru na zdravie človeka.
 • Pri stále sa zvyšujúcej cene obecnej (mestskej vody) je návratnosť do investície vŕtanej studne veľmi rýchla.
 • Vŕtanie studní vykonávame hydraulickými súpravami s vlastným pohonom deasel a benzín.

Výhodou našich zariadení je, že sa často dostanú do úzkych priestorov, kde sa nevedia dostať nákladné vozidlá, nepoškodíme Vám chodníky a terén, naše vrtné súpravy zvládnu vŕtanie do každého podložia.

Studne vŕtame pre:

 • rodinné domy
 • chaty, záhradky
 • vinohrady
 • poľnohospodárske a priemyselné použitie.
 • úžitkovú prípadne pitnú vodu
 • tepelné čerpadlá voda-voda

Kvalita studničných rúr

Vŕtané studne vystrojujeme modrými rúrami atestovanými na pitnú vodu s hrubou stenou od 5,5 mm. Priemer rúr, ktorými vystrojujeme studne, je 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm. Tieto modré rúry odporúčame zákazníkovi aj v prípade, ak chce vodu používať len na úžitkové potreby. Dôvodom je, že tieto rúry majú silnejšie steny a dlhšiu životnosť ako napr. rúry oranžové, z ktorých žiaľ stále niektoré firmy vystrojujú studňu a to aj na pitnú vodu, či modré rúry s tenšou stenou.

Zákazník by sa mal zamerať na kvalitné studničné rúry, ako na jednu z najdôležitejších požiadaviek na vŕtanú studňu. Studničné rúry obsypávame fltračným obsypom. Vždy zohľadňujeme zloženie podložia, do ktorého ideme zhotovovať vŕtanú studňu. Naše studničné rúry sú závitovo spájané. Perforácia našich studničných rúr na prítok vody je vykonávaná presne strojovo – od výrobcu.

Proti vnikaniu povrchovej vody, či nečistôt do vŕtanej studne z povrchu, zabezpečujeme v časti filtračného obsypu studňu upchávkou z tesniaceho bentonitu.

Studňa na kľúč

V prípade záujmu zákazníka dielo vykonáme aj na kľúč vrátane vyhotovenia vŕtanej studne, dodania a osadenia šachty, dodania a zapojenia kvalitného ponorného prevádzkového čerpadla, frekvenčného meniča resp. podtlakovej regulácie stav „0 a 1“, expanznej nádoby, filtrov, ich zapojením vrátane hydraulickej a elektrickej časti a spustením do prevádzky.

Výhody vŕtanej studne oproti studni kopanej

Vŕtaná studňa poskytuje vodu po celý rok so stabilným prítokom. U kopaných studní je ich hĺbka oveľa menšia a vodu prijímajú len z povrchového prameňa, ktorého výdatnosť závisí od atmosférických zrážok. Množstvo vody v kopaných studniach je kolísavé a nestabilné.

Je nesporná skutočnosť, že niektoré vŕtané studne majú 100 a viac násobne väčšiu výdatnosť ako studne kopané v tej istej lokalite.

Ktoré miesto na pozemku je najvhodnejšie pre vŕtanie studne?

Zodpovedná odpoveď je: “Na mieste, kde sú pramene podzemnej vody”

Pred našou realizáciou vŕtanej studne odporúčam, aby som pred každým vykonaním diela vyvŕtania studne vykonal osobne obhliadku miesta, kde má zákazník záujem vyhotoviť vŕtanú studňu. Následne na mieste vytýčim miesto vrtu – vyhľadám pramene (kde sa nachádzajú pramene vody) ich hĺbku a výdatnosťou. Spravidla je týchto miest na pozemku viacej, preto po konzultácii so zákazníkom a jeho rozhodnutí sa určí konečné miesto realizácie vŕtanej studne s ohľadom na pramene a vzdialenosť odberného miesta (nehnuteľnosti).

Vŕtame na mieste, kde Vám osobne nájdem pramene vody, tým garantujeme a vieme ručiť za  výdatnosť studne. Tvrdenie, že vŕtať studňu na pozemku je možné kdekoľvek a že všade je rovnaké množstvo vody, považujem za nepravdivé a nesúhlasím s ním.

Mám osobné skúsenosti, kde som na požiadanie zákazníkov, vyhľadával pramene, nakoľko iná firma realizovala napr. 2 roky nazad vŕtanú studňu a voda sa po 2 rokoch sa stratila zo studne. Výsledok môjho zistenia bol ten, že studňa resp. perforácie rúr neboli v „riečisku prameňov“ a pramene boli cca 2 metre od samotnej zrealizovanej studne. Ďalšia skúsenosť napr. z nášho mesta Skalica, kde si zákazník zavolal realizačnú firmu , ktorá tvrdila, že je potrebné vŕtať minimálne 80 m a možné je vŕtať kdekoľvek na pozemku „kde sa zákazníkovi páči“, bez toho aby vodu vyhľadal prútikár, alebo bol vykonaný hydrogeologický prieskum. Prvý pokus firmy, ktorá realizovala studňu, studňa 80 m – voda nikde…., druhý pokus niekoľko metrov ďalej vrt 80 m – voda nikde…………

Záruky a servis

 • Na vŕtanú studňu poskytujeme záruku ako na výdatnosť vody tak aj na dielo ako také.
 • Servis vykonávame do 48 hodín od nahlásenia poruchy či iného problému so studňou a jej príslušenstva, (čerpacia technika a pod.)
 • V prípade, ak nastane situácia, že po vyvŕtaní a vystrojení studne nepriteká do studne žiadna voda, zákazník nám nič neplatí, nakoľko si hľadáme vodu /pramene/ a vytyčujeme miesto vŕtania sami a tým znášame „riziko“, že zodpovedáme za funkčnosť studne.
 • So zákazníkom uzatvárame písomnú zmluvu o dielo.

Kvalita vody

Sme si vedomí toho, že vytvorením diela „zdroj vody“ vŕtanou studňou nám zákazník zveril jednu zo životne najdôležitejších súčastí užívania nehnuteľnosti (stavba, alebo pozemok). Záleží nám na tom, aby mal klient nie len dostatok vody, ale aby mal aj vodu kvalitnú a nezávadnú pre zdravie a život.

Vyvŕtaním studne a jej uvedením do prevádzky naša starostlivosť o zákazníka nekončí. Vŕtaná studňa v „ideálnych podmienkach“ je počas dlhých rokov bez potreby jej dezinfekcie a čistenia.

V prípade mechanického, alebo biologického znečistenia studne jej užívaním, zákazníkovi ponúkame nami vykonané mechanické a BEZCHLÓROVÉ čistenie a dezinfekciu vŕtanej studne. Používame dezinfekciu, ktorá je zároveň prevenciou a ochranou studne na ďalšie obdobie do budúcna, teda sa nejedná len o „jednorázovú“ dezinfekciu studne.

Prečo nepoužívame a neodporúčame CHLÓR na dezinfekciu vody?

Chlór sa v minulosti začal  pridávať do vody z jednoduchého dôvodu – dezinfekcia. Mnohé odborné štúdie však potvrdili negatívny vplyv chlóru na ľudské zdravie, najčastejšie spomínané negatívne účinky:

 • alergické reakcie,
 • voľné radikály,
 • problémy s potenciou,
 • tvorba karcinogénnych látok,
 • srdcové problémy,
 • problémy s imunitou.

Rozbor vody

V prípade požiadavky a potreby zákazníka zabezpečíme zákazníkovi rozbor vody z vŕtanej studne. 

Na základe rozboru vody zákazníkovi dodáme a nainštalujeme vhodnú filtráciu či domové zariadenia na úpravu, filtráciu, alebo na dezinfekciu vody,  pre zníženie, alebo odstránenie prvkov ako:

 • TVRDOSŤ VODY A VODNÝ KAMEŇ
 • ŽELEZO A MANGÁN
 • DUSIČNANY A DUSITANY
 • BAKTÉRIE A VÍRUSY
 • MECHANICKÉ NEČISTOTY A POD…
 • DEZINFEKCIA, ČISTENIE

Spolupracujeme s jedným z najrenomovanejších odborníkov v rámci Slovenskej a Českej repbuliky v oblasti úpravy vody a riešenia požiadaviek na kvalitu vody.

Ako postupovať

Zavolajte nám, alebo nás kontaktujte prostredníctvom emailu, alebo kontaktného formulára, ktorý nájdete na našej web stránke. Dohodneme si termín obhliadky na Vašom pozemku, kde Vám vyhľadám pramene vody, vytýčim smer ich toku  a určím hĺbku v akej sa nachádzajú a  zodpoviem Vaše prípadné ďalšie otázky.

Zašleme Vám cenovú ponuku, dve alternatívy s frekvenčným meničom a podtlakovým spínačom /ktorý ovláda čerpadlo stav „0 a 1“.

V prípade súhlasu zákazníka s cenou spíšem so zákazníkom zmluvu o dielo a dohodneme termín realizácie.

Po zapažení /vložení studničných rúr/ rúry obsypeme filtračným obsypom a vykonávame čerpaciu skúšku aby zákazník videl pritekanie vody do studne z podzemných prameňov. Zákazník nám platí za funkčnú studňu, do ktorej priteká voda z prameňov.

V prípade, ak nastane situácia, že po vyvŕtaní a vystrojení studne nepriteká do studne žiadna voda, zákazník nám nič neplatí, nakoľko si hľadáme vodu a vytyčujeme miesto vŕtania sami a tým znášame „riziko“, že zodpovedáme za funkčnosť studne.

Kontakt

Napíšte nám

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Kontakt

 • Adresa

  KLIMATERM, spol. s r.o.
  Štúrova 2043/4A
  909 01 Skalica

 • E-mail

  info@vrtanie-studni.net

 • Telefón

  +421 948 630 036